Twitter; @birgulkukrer
2 yaşında ve kısacık bir zincirin ucunda yaşıyordu. Kurtarıp geçici yuvaya aldık. Yuva arıyoruz.