Maltepe cevizlide kayboldu. Adiyla seslenildiginde gelir adi kurt