Köpeğimiz Karamel Çarşamba Hasbahçe Mahallesi civarında 02.10.2019 tarihinde kaybolmuştur.